Om stadsfastigheter

Akademiförvaltningens fastighetsavdelning är en av de 4 stora kommersiella fastighetsförvaltarna i Uppsala. Fastighetsinnehavet är koncentrerat till Uppsala och där framför allt till centrala och attraktiva lägen. Beståndet utgörs av kommersiella fastigheter till ca 70 procent, resterande andel är bostäder. I fastighetsbeståndet finns en stor variation av byggnadstyper, varav flera är moderniserade historiska byggnader.

Avdelningen har ett starkt fokus på att äga fastigheter som motsvarar marknadens krav. Bostadsbeståndet finns i attraktiva lägen och har genomgående god standard.

Avdelningen har byggt upp en gedigen egen kompetens inom fastighetsekonomi och teknik, vilket betyder att en lokal eller fastighet kan omformas från grunden. Innehavets storlek och variation gör det lätt att hitta en lokal som passar de flesta hyresgäster. Ytterligare en styrka är den starka finansiella basen. Det innebär bland annat att Akademiförvaltningen kan genomföra investeringar i form av om- eller tillbyggnader i hyresgästens lokaler under hyresperioden.

Som en del i vårt miljöarbete använder vi oss av el producerad från vindkraft, EPD (Environmental Product Declaration) från Vattenfall. Se intyg.

Förvaltningen arbetar vidare med FR2000 som är ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetens. 

Sammantaget har detta gjort att Akademiförvaltningen idag har en stark ställning som en långsiktig, stabil och attraktiv hyresvärd på Uppsalamarknaden. Det har i sin tur gjort att vakansgraden kunnat hållas låg, även i lågkonjunktur.